Dictatorial Grimoire Marchen II

Dictatorial_Grimoire_marchen02_003

Dictatorial Grimoire Marchen II released!!

Hình đầy hint thế này không đăng thì uổng quá

Cái này release chắc lè tè như Mahoutsukai, cùng nhóm Eng nó thế.

 Lại thêm một anh nào xuất hiện khúc cuối đây nhưng chắc là Bạch Tuyết

Dictatorial Grimoire Marchen II

Advertisements