Angel’s Doubt Chapter 8

hdhd

*Nhảy múa* *hú hét* *tung bông*

Không ngờ có ngày mình lại được nói câu này:

ANGEL’S DOUBT CHAPTER 8 RELEASED!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi project đầu tiên của nhóm….thứ đã khơi nguồn tên nhóm…tôi nhớ các em quá đi…Force, Eiri, Riku yêu vấu của tôi *chạy vào ôm các em*

Vẫn sự sâu sắc ấy, hành trình của họ ở Galancia tiếp tục….

Download

Advertisements