Shinkuu Yuusetsu

 

Thể loại: Drama, Fantasy, Romance, School Life, Shounen Ai, Slice of Life

Tác giả: BIKKE

Nhóm dịch: False Cherry Group , C8 Family; Petite Translation Group cùng thực hiện.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tại đất nước này, ai ai cũng phải được cặp đôi với một người. Bạn được ghép cặp khi lên ba hoặc bốn tuổi. Các bác sĩ là người quyết định bạn sẽ cặp với ai. Hai người cùng thế hệ, nếu có bước sóng phù hợp với nhau sẽ thành một cặp. Một người là “người cung cấp”, còn một người là “người nhận”. Người nhận sẽ không thể sống nếu không được tiếp nhận năng lượng thường xuyên từ người cung cấp. Cũng vậy, người cung cấp cần phải truyền bớt năng lượng từ cơ thể họ sang người nhận. Thứ năng lượng này chỉ được sản sinh duy nhất trong cơ thể người cung cấp. Vì vậy, đối với những người nhận, những người cung cấp là hoàn toàn không thể thiếu.

Chapter 1 —> 9 là hai nhóm khác làm.

Download
Chapter 10
Chapter 11 

Advertisements