Chuyển nhà !!!!!

Nhóm sẽ qua Facebook đóng đô và có thể cái trang này sẽ đóng cửa, vẫn nên mời mọi người đóng góp like cho bọn tớ ở bển :3

https://www.facebook.com/FalseCherryGroup

Advertisements
By Miriki Takato

Aruosumente Chapter 15

Aruosumente_v3_ch15_081j

Không biết sao tớ lại chọn hình bệ hạ để lên…Tớ có cảm giác như bệ hạ biết gì đó, hoặc quá lo lắng cho Legna…. :v

Có ai nghĩ “đứa trẻ” mà hiền triết nhắc là bệ hạ không \^o^/

Btw, enjoy, câu chuyện càng ngày càng đóng dần chứ íu hé ra…

Download