Fun Fun Factory chapter 7 – 10

m

Fun Fun Factory Chapter 7 – 10 released!!!

OMG! Lần đầu được quăng bom sướng quá =)))

Tất cả hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay chào mừng và cảm ơn tềnh yêu Trâm Anh đã giúp dich 4 chương này đi nào!! *tung pháo hoa*

Tớ cũng xứng đáng được cái bằng khi edit 4 chap aka 120 trang trong 2 ngày =))

Hãy tham gia False Cherry nhé! *nháy mắt*

Fun Fun Factory chapter 7 – 10