Aruosumente Chapter 10 và lại thông báo! =))

Aruosumente Chapter 10 released!

Sẽ cố gắng làm nốt luôn Chapter 11 và cái omake =w=

Dạo gần đây bận bên Project của Poke-mega, thành ra quăng cái nhóm này đóng bụi, tội lỗi quá >_<

Nhưng từ giờ, tớ sẽ serious!! thật đó

Và cái này là bằng chứng:

https://falsecherry.wordpress.com/tuyen-nguoi/

Mời mọi người thưởng thức!

Aruosumente Chapter 10

Advertisements